תנאי שימוש

התכנים של אתר האינטרנט Get Help Israel מסתמך באופן בלעדי על ידי מידע ותוכן המסופק על ידי אנשי מקצוע בתחום הבריאות (להלן: "מטפל") והמידע כללי בלבד. מטרתו של Get Help Israel היא לברר מידע עדכני של המטפלים כמו השם, פרטי התקשרות וכישורים ורישיונותם של המטפלים; וכי רישיונו של המטפל עומד בתוקף. Get Help Israel שואפת לעשות בירור עובדתי ועדכני של המידע אודות המטפל בזמן שהוא עושה רישום, ומדי שנה בשעת חידוש הרישום. Get Help Israel אינה אחראית לכל שינוי בנתונים וכישורים של המטפלים בתקופת הביניים לאחר רישום ההתחלתי ולפני חידוש הרישום.

בעוד Get Help Israel עושה בירור באשר לפרטים בדבר המטפלים הרשומים באתר, Get Help Israel אינה אחראית במקרה של אי-דיוק עובדתי או שהכישורים שהמטפלים ייצגו ל-Get Help Israel מטעים. גולשים המעוניינים להתייעץ ולהתקשר עם אחד המטפלים ב- Get Help Israel, מתבקשים לפעול בזהירות ולנהל הערכה עצמאית משלהם בטרם שכירה שירותיו של המטפל.

Get Help Israel שואפת לספק תוכן נכון ומדויק ככל שאפשר. עם זאת, Get Help Israel מוותרת על אחריות בנוגע לדיוק ועדכניות של התוכן באתר האינטרנט. Get Help Israel מוותרת על כל אחריות באשר למידע והתוכן שבאתר. בנוסף, התכנים שבאתר האינטרנט ומאגר המידע של המטפלים, לא מהווה חלק כלשהו של הסכם או חוזה שבין Get Help Israel וגורמת אחרים.

Get Help Israel אינה נוטלת על עצמה אחריות על אופן השימוש של הגולשים באתר האינטרנט, שימוש במידע או הורדת כל חומר ממנו, לרבות אך לא רק, כל אחריות בגין טעויות, אי-דיוקים, השמטות או הצהרות מטעות או משמיצות. המידע באתר זה עשוי לכלול גם דעות או השקפות שאינם בהכרח של Get Help Israel או גורמים מטעמם.

כל התוכן והמידע באתר זה עשויים להשתנות או להתעדכן בכל עת וללא הודעה מוקדמת. המידע והתוכן באתר זה אינה מהווה עצה מקצועית.

אתרים של גורם חיצוני
באתר של Get Help Israel נמצאים קישורים ולינקים לאתרים של גורמים חיצוניים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד. לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים ל-Get Help Israel (להלן – "אתרי צד ג'"): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין Get help Israel לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין ל-Get Help Israel כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו. אין Get Help Israel אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי Get Help Israel לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם. קישורים לאתר של גורם חיצוני, או שלישי, ניתנים אך ורק לנוחיות הגולשים. קישורים לאתרים של גורם חיצוני נעשים בהבנה שיש בכך סיכון ו-Get Help Israel אינה נוטלת על עצמה אחריות.

על המשתמשים לקחת אמצעי זהירות נדרשות, במיוחד כדי להבטיח בטיחות מתאימה מפני וירוסים, טרויאניים ורכיבים הרסניים אחרים.

פְּרָטִיוּת
Get Help Israel אינה משתמשת במידע של גולשים לכל מטרה מלבד לעזור ולשפר את אתר האינטרנט. כתובות דוא"ל שנשלחו באמצעות הטפסים של Get Help Israel וכל מידע שהגולש מזין באתר זה, לא יימכר ולא ייעשה בו שימוש לכל מטרה אחרת. המידע מאפשר ל-Get Help Israel להגיב לפניות במידת הצורך, לשפר את אתר האינטרנט, ולמנוע ספאמרים וניסיונות פריצה.

שימוש בכל רובוט, מכשיר אוטומטי כלשהו, או תהליך אחר כדי לפקח או להעתיק את דף האינטרנט של Get Help Israel או התוכן הכלול במסמך זה אסור בהחלט.

סמכות שיפוטית
על אתר זה יחולו לכל דבר ועניין דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע והכרוך בשימוש באתר זה באופן ישיר או עקיף, יהא בבתי משפט המוסמכים במחוז ירושלים.

פרסום המידע והתוכן המצוי באתר האינטרנט של Get Help Israel עלול להפר את חוקי מדינת חוץ באיזור השיפוט שבו אתה נמצא בעודך צופה במידע זה. החוק החל על אתר האינטרנט של Get Help Israel בכל התרחשות של ויכוח ומחלוקת היא החוקים והדינים של מדינת ישראל. Get Help Israel מכירה שגולש אינטרנט במדינה זרה עלול לעשות שימוש באתר האינטרנט שלא תואם ואפילו מנוגד לחוקים במדינת החוץ. Get Help Israel אינה מעודדת עבירה על חוק כלשהו, ולא תשא באחריות על הפרה של חוקים במדינות זרות.
תנאי השימוש אלו יחולו ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין העלול לנבוע משימוש באתר זה, במישרין או בעקיפין, יהיה נתונה לבית הדין הרלוונטי בירושלים, ישראל.

רישיון מוגבל
יודגש כי התכנים מסופק באופן חופשי, ולא נערך כל הסכם או חוזה בין גולש האינטרנט לבין Get Help Israel או כל גורם אחר העושה שימוש באתר האינטרנט. גולש יכול לעשות שימוש והעתקה במידע והתוכן באתר האינטרנט רק בהסכמת בעל זכות היוצרים.

סימני מסחר וזכויות יוצרים
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של Get Help Israel בלבד. אין להעתיק, להפיץ, לצטט, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמת Get Help Israel לכך, בכתב ומראש.
סימני המסחר באתר הינם קניינו של Get Help Israel בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים – משתמשים ומטפלים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש. כל העתק של עמוד מאתר הבית חייב לשאת את ההערה הבאה: "זכויות יוצרים © Get Help Israel. כל הזכויות שמורות ."