Get Help Israel הוא המקור המרכזי בעבור האוכלוסייה בישראל, ובעבור אנשי המקצוע בתחומי הטיפול הנפשי והחינוכי, שמספק מידע באנגלית.​​


אנשים שמהגרים שעולים לישראל מתמודדים לעיתים קרובות עם בעיות רציניות, כאשר הם מחפשים עזרה נפשית או חינוכית. על אף שייתכן שהם מדברים עברית באופן שוטף, כאשר מדובר בעניינים רגישים, הם מעדיפים לדבר באנגלית. אך כיצד הם יכולים לדעת אילו מטפלים ומומחים הם דוברי אנגלית?

מאגר הנתונים של Get Help Israel מכיל קרוב ל-200 אנשי מקצוע מאומתים, המספקים שירותים עצמאיים באנגלית בכל רחבי המדינה.

אנו בודקים את התעודות של כל איש מקצוע הרשום באתר, כך שלקוחות יידעו שהם יכולים לתת אמון בנכונותו ובדיוקו של המידע הרשום בפרופילים.

החיפוש המסונן שלנו מאפשר למצוא מומחים בכל מקום, ולצמצם את רשימת התוצאות בהתאם לתחום מומחיות, סוג המקצוע, מגדר, שפה, מחיר ממוצע לפגישה, ואפילו שיוך דתי של איש המקצוע, בקלות וביעילות. ​

מרכז המידע שלנו מספק מידע בסיסי לגבי: התמצאות במערכת בריאות הנפש והטיפול החינוכי בישראל, אלו שירותים מסובסדים זמינים, ומספרי טלפון חשובים.

התפתחות מקצועית

אנו עובדים במסירות על מנת לקדם את פיתוח תחומי הטיפול הנפשי והטיפול החינוכי בישראל. אנו מציעים סדנאות לאנשי מקצוע באופן תדיר, ומספקים לחברי הארגון גישה למשאבים, רשימות של מדריכים מוסמכים, ומשרדים להשכרה ברחבי ישראל. אירוע הנטוורקינג (רישות חברתי ועסקי) השנתי שלנו, מפגיש בין אנשי מקצוע מכל רחבי המדינה, על מנת לשתף מידע, להכיר אחד את השני, וליצור חיבור עם משרדים ממשלתיים וארגונים רלוונטיים.

Get Help Israel מפרסמת מדריך מקצועי שנתי, משאב משמעותי וחשוב ביותר, אשר מעודד הפניות ושיתופי פעולה בין אנשי מקצוע שונים. להצגת עותק של המדריך, גרסת 2017 לחצו כאן .